Pleisterwerken Doms Geert bvba PDG bvba - Pleisterwerken Doms Geert bvba
 

 

U bent nu hier: Home - Maildisclaimer
PDG bvba - Pleisterwerken Doms Geert bvba

Maildisclaimer

 

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bovenvermelde geadresseerde(n). Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen en het materiaal van alle computers te verwijderen. Bedankt voor uw medewerking.

Doms Geert bvba
Venstraat 34
2580 Putte 

België
B.T.W. BE 0806.603.401 - RPR Mechelen

 

update: 04/10/2012